A kosarad üres.

Próbáld ki a

COFIDIS WEBSHOP ÁRUHITEL: 100% ONLINE, 0% PAPÍR. GYORSAN, EGYSZERŰEN!

Cofidis Webshop Áruhitel igénylési folyamata:

1) Add le megrendelésedet a webáruházunkban (A Cofidis részletfizetés kivélasztása után rendeld meg a terméket!)

2) Kollégánk telefonon egyezteti személyes adataidat és e-mailben elküldi a hiteligényléshez szükséges linket, amit szükséges kitölteni, hogy el tudjon indulni a hiteligénylésed.

3) A Cofidis előminősíti a hitelkérelmet telefonon (A Cofidis a korábban megadott telefonszámon keres majd)

4) Pozitív előminősítés esetén e-mailben vagy postai úton kapod meg a szerződést

5) Megtörténik a beazonosítás, online videós azonosítással, vagy személyesen az általad megjelölt helyszínen és időben hitelközvetítő partnerünkkel (futár).

6) A Cofidis véglegesíti a hitelkérelmet és termék átvételéről a webshop fog tájékoztatást küldeni a részedre.

Alapfeltételek:

 • 18. életév betöltése
 • Állandó magyarországi lakcím
 • Saját telefonos elérhetőség
 • A hiteligénylő nem szerepel aktív adósként a negatív KHR listán
 • Rendszeres, minimum nettó 70 000 Ft-os jövedelem
  • alkalmazott vagy és munkabért kapsz (min. 3 hónapos munkaviszony a jelenlegi munkahelyeden)
  • egyéni vállalkozó esetén min. 2 éves lezárt egyén vállalkozói múlt
  • nyugdíjas vagy véglegesített rokkantsági ellátásban részesülsz
   (határozattal igazolni szükséges, hogy meddig kapod a rokkantsági ellátást)

Szükséges dokumentumok:

Személyi igazolvány / kártya alapú vezetői engedély / az útlevél mindkét oldalának másolata

 • Lakcímkártya – a lakcímet tartalmazó oldal fénymásolata
 • Jövedelemigazolás:
   • 500 000 Ft alatti hitelösszeg esetén:

  Két hónapnál nem régebbi bankszámlakivonat minden oldalának másolata, arról a számláról, ahová a jövedelmed érkezik (bankszámlakivonat formátuma lehet eredeti, fénymásolat, vagy online bankból kinyomtatott kivonat), vagy a szerződéscsomagban található munkáltatói igazolás (https://www.cofidis.hu/dokumentumok), a munkáltató által kitöltve. Az igazolás 30 napnál nem lehet régebbi, eredetiben küldendő be, mely lehet a csomagban található, vagy azzal megegyező tartalmú nyomtatvány.

  Nyugdíj esetén: Nyugdíj éves elszámoló lap másolata, vagy ha rokkantsági ellátásban részesülsz, kérjük, ezen dokumentum mellé csatold a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság által kiállított határozat fénymásolatát is.

   • 500 000 Ft feletti hitelösszeg esetén:

  Alkalmazott: 
  Munkáltatói igazolás (https://www.cofidis.hu/dokumentumok). Az igazolás 30 napnál nem lehet régebbi, eredetiben küldendő be, mely lehet a csomagban található, vagy azzal megegyező tartalmú, a munkáltató által megfelelően kitöltött nyomtatvány.

  Nyugdíjas: 
  Nyugdíj éves elszámoló lap másolata, vagy ha rokkantsági ellátásban részesülsz, ezen dokumentum mellé csatold a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság által kiállított határozat fénymásolatát.

Amennyiben gyermek után családi pótlékra vagy jogosult: MÁK (Magyar Állam Kincstár) által kiállított igazolás fénymásolata, vagy saját névre szóló bankszámlakivonat fénymásolata, amelyre a családi pótlék utalás érkezik a MÁK-tól.

Egyéb jövedelemigazolás (pl.: ingó, ingatlan bérbeadásából származó jövedelem, cafeteria): az egyéb jövedelem típusától függően NAV által kiállított jövedelemigazolás fénymásolata vagy munkáltatói igazolás.

Hirdetmények:

0% THM hirdetményt ide kattintva nézheti meg

29,99% THM hirdetményt ide kattintva nézheti meg

Hitelközvetítői tájékoztató:

A ügynöki tájékoztatót ide kattintva nézheti meg

A Studio Moderna 2000 Tv-Shop Hungary Kft. a Cofidis Magyarországi Fióktelepe (székhely: 1133 Budapest, Váci út 96-98., cégjegyzékszám: 01-17-000367, adószám: 22196796-2-41, a „COFIDIS”) a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény (a „Hpt.”) 10.§ (1) ab) pontja szerinti függő ügynökeként (hitelközvetítőjeként) jár el.

A COFIDIS a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (jogutódja: Magyar Nemzeti Bank) által 24981/9/2005. sz. alatt nyilvántartásba vett hitelintézet fióktelepe, amely a Hpt. 5. § (1) bekezdésének hatálya alá esik, így mint az Európai Unió másik tagállamában székhellyel rendelkező hitelintézet (az „Anyavállalat”) magyarországi fióktelepe, a székhely államának (Franciaország)

felügyeleti hatósága által kiadott engedély alapján és annak betartásával működik.

Az Anyavállalat székhelye szerinti állam (Franciaország) felügyeleti hatósága által kiadott engedély lehetővé teszi a COFIDIS számára, hogy Magyarországon hitel és pénzkölcsön nyújtása tevékenységet végezzen a Hpt. 3.§ (1) b) pontjában meghatározott tevékenységi kör keretein belül.

Ügynöki tájékoztató

Cégnév:  Studio Moderna 2000 Tv-Shop Hungary Kft.
MNB regisztrációs szám: 
Cégjegyzékszám: 01-09-666741
Adószám: 12311383-2-43
Székhely: 1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 12-14. - Lurdy Ház
Levelezési cím: 1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 12-14. - Lurdy Ház

Felügyeleti hatóság: Magyar Nemzeti Bank

Felügyeleti hatóság honlapja: https://www.mnb.hu/

Felügyeleti hatóság székhelye: 1013 Budapest, Krisztina krt. 39.

Társaságunk a Magyar Nemzeti Bank által a pénzügyi közvetítőkről vezetett nyilvántartásban szerepel. A nyilvántartás ellenőrizhető az MNB honlapján a https://alk.mnb.hu/bal_menu/piaci_szereplok/nyilvantartasok/penz_kozv_lekerdezo címen. 

Tájékoztatjuk, hogy a függő közvetítő a Cofidis Magyarországi Fióktelepe megbízásából, annak nevében és javára jár el, a megbízó érdekeit képviseli.

A pénzügyi szolgáltatási szerződés megkötéséért a függő közvetítő közvetítői díjazásban részesül, a közvetítői díj összege a tájékoztatás időpontjában nem ismert.

Társaságunk a jelzáloghitelhez vagy a fogyasztónak nyújtott ingatlanra vonatkozó pénzügyi lízinghez kapcsolódó – a hitel és pénzkölcsön, valamint pénzügyi lízing nyújtásától, továbbá a pénzügyi szolgáltatás közvetítésétől elkülönülő – személyre szabott ajánlások adása (hiteltanácsadás) szolgáltatást nem nyújt.

Társaságunk a pénzügyi szolgáltatás közvetítéséért közvetítői díjat kizárólag a megbízótól fogadhat el.

A függő közvetítő a pénzügyi szolgáltatás közvetítését igénybe vevő fogyasztó számára más – pénzügyi szolgáltatás közvetítésének nem minősülő – a hitelfelvételhez kapcsolódó szolgáltatása ellenértékeként díjat nem számít fel.

Tájékoztatjuk, hogy a közvetítő tevékenységére vagy mulasztására vonatkozó panaszát a Cofidis Magyarországi Fióktelepe felé szóban (személyesen, telefonon) vagy írásban (személyesen, vagy más által átadott irat útján, postai úton, telefaxon, elektronikus levélben) közölheti.

A panasz elutasítása esetén fogyasztó a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. Törvény szerint a szerződés létrejöttével, érvényességével, joghatásaival és megszűnésével, továbbá a szerződésszegéssel és annak joghatásaival kapcsolatos jogvita a Pénzügyi Békéltető Testület eljárását kezdeményezheti. Pénzügyi Békéltető Testület eljárásának megindításának feltétele, hogy a kérelem benyújtását megelőzően a fogyasztó közvetlenül megkísérelte a vitás ügy rendezését vagy eredménytelenül méltányossági kérelemmel élt.